Tlf. 50 58 42 43
17-19
Stedet hvor Honda motorcyklister mødes
 
 


Kontakt os
 


<% response.Write fejl %>
<% else Set JMail = Server.CreateObject ("JMail.SMTPMail") JMail.ServerAddress = "mail.hondaclub.dk" 'JMail.Sender = Request.QueryString("Mailadr") JMail.Subject = "Mail fra hjemmesiden HondaClub" 'JMail.AddRecipient "alda" & "@" & "pc.dk" JMail.Body = "Der er sendt en ny kontakt fra " &Request("MK") &" - " &Request("Navn") & vbCrLf _ & Request("adresse") & vbCrLf _ & Request("postnr") & vbCrLf & " " &Request("byn") & vbCrLf _ & " Alder : " &Request("alder") & vbCrLf _ & " Telefon : " &Request("tlf") & vbCrLf _ & " E-mail : " &Request("email") & vbCrLf _ & " Indmeldes: " &Request("Kontaktes") & vbCrLf & vbCrLf _ & " Model : " &Request("model") & vbCrLf _ & " Besked : " &Request("besked") ' Set JMail = Server.CreateObject("JMail.SMTPMail") ' JMail.ServerAddress = "mail.alliancedata.dk" JMail.Sender = Request("email") JMail.AddRecipient "Hondaclub" & "@" & "pc.dk" JMail.AddRecipient "Alda" & "@" & "pc.dk" ' JMail.Subject = "Information" JMail.Priority = 3 JMail.AddHeader "Originating-IP", Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") ' ********** Her starter selve email-en ' JMail.Body = "Dette er linie 1 af brevet" & vbCrLf &_ ' "Og her kommer linie 2" & Besked ' ********** Her slutter selve email-en 'JMail.Execute if not JMail.Execute then Response.Write "Der kunne ikke sendes besked til HondaClub.DK grundet:
" Response.Write msg.Response else %>

Hej <% response.write Request("Navn") %>

 

Du har nu sendt mail til HondaClub.dk

Vi vil snarest muligt behandle henvendelsen og vender derefter tilbage.

Mailens besked: <% response.Write Request("Besked") %>

Indmeldes: <% response.Write Request("Kontaktes") %>

Med venlig hilsen

HondaClub.dk, administration

<% Response.Write "Besked er automatisk sendt til HondaClub.DK" %>

Tilbage til Forside

<% Dim fso, f, filespec Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") filespec = Server.Mappath("/NyeMedlemmer.txt") Set f = fso.OpenTextFile(filespec,8) ' Skriv tekst i en linie f.WriteLine "'" &Request("MK") _ & "';'" &Request("alder") _ & "';'';'" &Request("Navn") _ & "';'" &Request("adresse") _ & "';'" &Request("postnr") _ & "';'" &Request("byn") _ & "';'" &Request("email") _ & "';'" &Request("tlf") _ & "';'" &Request("model") _ & "'" f.Close %> <% end if Set JMail = Nothing end if %>  
 
<% Dim MM_editAction MM_editAction = CStr(Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")) If (Request.QueryString <> "") Then MM_editAction = MM_editAction & "?" & Server.HTMLEncode(Request.QueryString) End If %> <% Fejl = "OK" 'Response.Write "Fejl:" & fejl if Request("model") = "" then Fejl = "Udfyld Honda model:" end if if Request("email") = "" then Fejl = "Udfyld e-mail:" end if if Request("alder") = "" then Fejl = "Udfyld din alder:" end if if Request("byn") = "" then Fejl = "Udfyld bynavn:" end if if Request("postnr") = "" then Fejl = "Udfyld postnummer:" end if if Request("adresse") = "" then Fejl = "Udfyld adresse:" end if if Request("MK") = "" then Fejl = "Udfyld Køn (M/K):" end if if Request("navn") = "" then Fejl = "Udfyld navn:" end if 'response.Write "Fejl:" & fejl & "ft:" & ft if Fejl <> "OK" then %>
Køn
Navn
"/>
Adresse
" size="45"/>
Postnr / By
" size="4"/> "/>
Din alder
"/>
e-mail
"/>
Telefonnummer
"/>
Honda model/årgang
" size="45" />
Medlemskab ?
Marker hvis du vil meldes ind i Honda Club Danmark
Besked
 

 

Tilbage til Forside

 

 

 

Medlemskabet koster kun kr. 50,- pr. år
og løber fra april til marts.

Vil du være med i denne eksklusive klub for Honda motorcykel ejere ?

Så udfyld kontaktformularen og fortæl lidt om dig selv og din Honda. Send evt. et billede ved siden af ved at trykke

Klubben har til hensigt at samle viden og erfaring om vores Honda motorcykler samt at arrangere fælles ture ude i det blå. Derudover vil vi lave en fælles indkøbsforening, hvor man som medlem af denne klub kan opnå meget store rabatter i forbindelse med køb af næsten alt tilbehør til Hondaen.

Du kan evt. ringe på tlf. :
50 58 42 43
alle dage mellem 17 og 19.

Med stor MC hilsen
Honda Club Danmark