Tlf. 50 58 42 43
17-19
Stedet hvor Honda motorcyklister mødes
 
 

Nyt indlæg
 


<% response.Write fejl %>
<% else Set JMail = Server.CreateObject ("JMail.SMTPMail") JMail.ServerAddress = "mail.hondaclub.dk" 'JMail.Sender = Request.QueryString("Mailadr") JMail.Subject = "Teknik indlæg fra hjemmesiden HondaClub" 'JMail.AddRecipient "alda" & "@" & "pc.dk" JMail.Body = "Der er sendt et nyt " &Request("KS") &" - fra " &Request("Navn") & vbCrLf _ & Request("adresse") & vbCrLf _ & Request("postnr") & vbCrLf & " " &Request("byn") & vbCrLf _ & " medlemsnr: " &Request("medlnr") & vbCrLf _ & " Telefon : " &Request("tlf") & vbCrLf _ & " E-mail : " &Request("email") & vbCrLf _ & " Model : " &Request("model") & vbCrLf _ & " Besked : " &Request("besked") ' Set JMail = Server.CreateObject("JMail.SMTPMail") ' JMail.ServerAddress = "mail.alliancedata.dk" JMail.Sender = Request("email") JMail.AddRecipient "Hondaclub" & "@" & "pc.dk" JMail.AddRecipient "Alda" & "@" & "pc.dk" JMail.Priority = 3 JMail.AddHeader "Originating-IP", Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") ' ********** Her starter selve email-en ' JMail.Body = "Dette er linie 1 af brevet" & vbCrLf &_ ' "Og her kommer linie 2" & Besked ' ********** Her slutter selve email-en 'JMail.Execute if not JMail.Execute then Response.Write "Der kunne ikke sendes besked til HondaClub.DK grundet:
" Response.Write msg.Response else %>

Hej <% response.write Request("Navn") %>

 

Du har nu sendt mail til HondaClub.dk

Vi vil snarest muligt behandle henvendelsen og vender derefter tilbage.

Mailens besked: <% response.Write Request("Besked") %>

Medlem af Honda Club Danmark: <% response.Write Request("medlnr") %>

Med venlig hilsen

HondaClub.dk, administration

<% Response.Write "Besked er automatisk sendt til HondaClub.DK" %>

Tilbage til Teknik siden

<% Dim fso, f, filespec Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") filespec = Server.Mappath("/NyeIndlaegr.txt") Set f = fso.OpenTextFile(filespec,8) ' Skriv tekst i en linie f.WriteLine "'" &Request("KS") _ & "';'" &Request("medlnr") _ & "';'" &Request("Navn") _ & "';'" &Request("adresse") _ & "';'" &Request("postnr") _ & "';'" &Request("byn") _ & "';'" &Request("email") _ & "';'" &Request("tlf") _ & "';'" &Request("model") _ & "'" f.Close %> <% end if Set JMail = Nothing end if %>  
 
<% Dim MM_editAction MM_editAction = CStr(Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")) If (Request.QueryString <> "") Then MM_editAction = MM_editAction & "?" & Server.HTMLEncode(Request.QueryString) End If %> <% Fejl = "OK" 'Response.Write "Fejl:" & fejl if Request("model") = "" then Fejl = "Udfyld model:" end if if Request("email") = "" then Fejl = "Udfyld e-mail:" end if if Request("byn") = "" then Fejl = "Udfyld bynavn:" end if if Request("postnr") = "" then Fejl = "Udfyld postnummer:" end if if Request("adresse") = "" then Fejl = "Udfyld adresse:" end if if Request("KS") = "" then Fejl = "Udfyld Spørgsmål / Svar:" end if if Request("navn") = "" then Fejl = "Udfyld navn:" end if 'response.Write "Fejl:" & fejl & "ft:" & ft if Fejl <> "OK" then %>
Spørgsmål / Svar
Navn
"/>
Adresse
" size="45"/>
Postnr / By
" size="4"/> "/>
Medlemsnummer
"/> Udfyldes kun hvis du er medlem af Honda Club Danmark
e-mail
"/>
Telefonnummer
"/>
Model/årgang
" size="45" />
Spørgsmålet/svaret
 

 

Tilbage til markedspladsen

 

 

 

Nyt indlæg til Teknik siden

Udfyld formularen. Send evt. et billede ved siden af ved at trykke    (Husk at skrive dit medlemsnummer i mailen).

Indlægget vil herefter blive vist på hjemmesiden.

Du kan evt. ringe på tlf. :
41 12 81 26
alle dage mellem 17 og 19.

Med stor MC hilsen
Honda Club Danmark